Postal info.
Unit: Jiangsu Yongjian Chemical Co., Ltd.
Address:10 Zhangma Road, Huaian Salinization New Material
Industrial Park,Huaian City, Jiangsu, China
Contact: Huang Wanping
Tel: +86-517-85796616
Fax: +86-517-85796615
Mobile: +86 13905175278
E-mail: sales@tl-chem.com
Website: www.tl-chem.com

Bank of deposit: Huaian New District Branch of Agricultural
Bank of China
Account No.: 10350801040220060
Duty Paragraph: 91320891MA1MFYF76E
Bank No.: 103308035085

 

Postal info.
Unit: Nanjing Tonglian Chemical Co., Ltd.
Address: 2 Fumin Road, Longtan Street, Qixia District, Nanjing City,
Jiangsu, China  
Contact: Huang Wanping
Tel:+86-25-85718698
Fax: +86-25-85629799
Mobile: +86-13905175278
E-mail: sales@tl-chem.com
Website: www.tl-chem.com

Bank of deposit: Nanjing Chengdong Branch of Agricultural
Bank of China
Account No.: 10110001040215985
Tax No.: 913201132499846904
Bank No.: 103301011004